ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 22. Պօղոսը պատմում է իր դարձի գալը. Ծեծուելուց ազատվում է իր Հռովմայեցի լինելը իմաց տալով։

Գործք Առաքելոց 22