ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​8. Քրիստոսի յաւիտենական քահանայութիւնովը Ղևտական քահանայութեան խափանուիլը։ Աստուծոյ խոստմունքը նոր ուխտի մասին։

Եբրայեցիս 8