ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 4. Կրկնակի քարոզ ապաշխարելու։ Հրէաստանի աւերումը նախագուշակվում է։ Մարգարէի սուգը։

Երեմիա 4