Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 18. Դաւիթը բարեկամանում է Յովնաթանի հետ։ Ժողովուրդը նորան գովում է իսկ Սաւուղը ատում է։ Դաւիթը ամուսնանում է Մեղքողի հետ։

Ա Թագավորաց 18