Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 21. Դաւիթը ստանում է Աքիմելէքիցը առաջաւորութեան հացը և Գողիաթի սուրը։ Փախչում է Անքուս թագաւորի մօտը։

Ա Թագավորաց 21