ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 1. Սողոմոնի զոհը Գաբաւոնումը։ Աստուած նորան օրհնում է իմաստութիւնով և հարստութիւնով։

Բ Մնացորդաց 1