ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 16. Բաասան պատերազմում է Ասայի հետ, Ասան մեղանչում է Տիրոջ և նորա մարգարէի դէմ։

Բ Մնացորդաց 16