ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 29. Եզեկիան նորոգում է ճշմարիտ պաշտամունքը։

Բ Մնացորդաց 29