ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 36. Յովաքազը, Յովակիմը, Յովաքինը և Սեդեկիան թագաւորներ։ բաբիլոնի գերութիւնը։ Կիւրոսի ետ դառնալու հրամանը։

Բ Մնացորդաց 36