ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 2. Իսրայէլացիների չուելը անապատումը մինչև Ամօրհացիների յաղթուիլը։

Երկրորդ Օրինաց 2