ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 24. Արձակման թուղթը։ Ուրիշ պատուէրներ աղքատների, որբերի և օտարականների մասին։

Երկրորդ Օրինաց 24