ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 27. Օրէնքը յիշեցնելու քարերը։ Գեբաղ սարի վերայ ասուելու անէծքը։

Երկրորդ Օրինաց 27