ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 21․ Իսահակի ծնունդը։ Հագարը եւ Իսմայէլը դուրս են արվում։ Աբրահամի ուխտը Աբիմելէքի հետ։

ԾՆՆԴՈՑ 21

Ծննդոց 21․ Իսահակի ծնունդը։ Հագարը եւ Իսմայէլը դուրս են արվում։ Աբրահամի ուխտը Աբիմելէքի հետ։