ԾՆՆԴՈՑ

Ծննդոց 29․ Յակոբի ծառայութիւնը Լաբանին և ամուսնութիւնը։

ԾՆՆԴՈՑ 29