ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 13․ Աբրահամը բաժանվում է Ղովտիցը։ Աւետիքի կրկնումը։

ԾՆՆԴՈՑ 13