ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 14․ Թագաւորների պատերազմը։ Աբրահամը ազատում է Ղովտին և Մելքիսեդեկիցը օրհնվում։

ԾՆՆԴՈՑ 14