ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 17․ Աբրահամի և Սառայի անունի փոխուիլը։ Թլփատութիւնը։ Իսահակի խոստմունքը։

ԾՆՆԴՈՑ 17