ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 28․ Յակոբը փախչում է Խառան։ Երկնքի սանդուղքը։

ԾՆՆԴՈՑ 28