ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 18. Մարդս իր մեղքի համար կ’մեռնէ։ Տէրը ցանկանում է մեղաւորի դարձը։

Եզեկիել 18