ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 42. Տաճարի մօտի շինութիւնները և տաճարի չափերը։

Եզեկիել 42