ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 5. Աստուծոյ պատուհասները Երուսաղէմի վերայ։

Եզեկիել 5