ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 10. Անիրաւ դատաւորների պատիժը։ Ասորիքի գոռոզութիւնը և խոնարհուիլը։ Իսրայէլի մնացորդի դարձը։

Եսայիա 10