ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 57. Արդարները մեռնելիս էլ խաղաղութիւն ունեն, իսկ ամբարիշտները՝ անխաղաղութիւն։

Եսայիա 57