ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 7. Երուսաղէմը նեղվում է Ասորիներից և Իսրայէլացիներից։ Էմմանուէլի խոստմունքը։

Եսայիա 7