ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 107. Զանազան նեղութիւններից ազատուածների գոհութեան երգը։

Սաղմոս 107