ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 110. Դաւիթի որդին Դաւիթի Տէրն է և յաւիտենական քահանայ։

Սաղմոս 110