ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 114. Աստուծոյ հրաշքները Իսրայէլի Եգիպտոսիցը դուրս գալու ժամանակ։

Սաղմոս 114