ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 123 Օգնութիւն է փափաքում ծաղրի և նախատինքի ժամանակ։

Սաղմոս 123