ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 135. Աստուծոյ ամենակարողութիւնը. Կուռքերի տկարութիւնը։

Սաղմոս 135