ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 14. Դաւիթը նկարագրում է անհաւատներին և խնդրում Աստուծոյ օգնութիւնը։

Սաղմոս 14