ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 144. Աստուծոյ ժողովրդի համար պաշտպանութեան և օրհնութեան աղօթք։

Սաղմոս 144