ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 148. Բոլոր աշխարհքը օրհնէ Տիրոջը։

Սաղմոս 148