ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 17. Աղօթում է զօրաւոր և հարուստ թշնամիներից ազատուելու համար։

Սաղմոս 17