ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 21. Գոհութեան երգ այն բարիքների և յաղթութիւնների համար որ Աստուած տուել է թագաւորին։

Սաղմոս 21