ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 49. Ամբարշտի յաջողակութիւնը վերջանում է նորա մահի հետ։

Սաղմոս 49