ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 59. Չար որոգայթներից ազատուելու համար աղաչանք։

Սաղմոս 59