ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 6. Ապաշխարանքի աղօթք մարմնի և հոգու ցաւի մէջ։ Յոյս Տիրոջ օգնութեանը։

Սաղմոս 6