ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 74. Սրբարանի քայքայմունքի ժամանակ օգնութեան աղօթք։

Սաղմոս 74