ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 78. Տէրը հաւատարիմ է իր անհնազանդ ժողովրդին առաջնորդելիս։

Սաղմոս 78